Results 1 to 3 of 3

Thread: [RO] Regulament General / [EN] General Rules

 1. #1

  Default [RO] Regulament General / [EN] General Rules

  TORRENTS.RO is a Romanian forum, therefore the main spoken language here is Romanian. However, for international users, support is offered only in English, so please do no write on the forum on any other language than Romanian and English.


  RO


  SCRII CE VREI DAR STII CE SCRII?

  Devenind utilizatori ai acestui forum sunteţi de acord să respectaţi normele de comportament din cadrul comunităţii TORRENTS.RO, astfel încât utilizarea acestui forum să fie o experienţă cât mai placută pentru toţi.

  Apelând la bunul simţ vă rugăm să aveţi în vedere aspectele generale menţionate mai jos precum şi regulamentele specifice secţiunilor forumului în care doriţi să postaţi.

  Comportamentul pe forum:

  - Numele de utilizator pe care vi-l alegeţi nu trebuie să conţină cuvinte triviale sau obscene, injurii, expresii anti-semite sau rasiste, adrese alte altor site-uri.
  - Nu folosiţi clone pentru că nu câştigaţi nimic dacă vă faceţi mai multe conturi.
  - Avatarul pe care vi-l alegeţi trebuie sa respecte decenţa.
  - Evitaţi limbajul vulgar şi discuţiile contradictorii care pot degenera în conflicte cu alţi utilizatori. Încearcă să accepţi dreptul celorlalţi utilizatori la propria lor opinie. Un comportament civilizat impune combaterea ideilor exprimate anterior şi nu a persoanelor care le-au postat, însă evitaţi lungirea subiectelor cu contradicţii care nu duc nicaieri.
  - Nu vă folosiţi de prezenţa pe acest forum în folos personal: este interzisă reclama de orice fel – flood sau spam prin mesaje private nesolicitate de către utilizatori, mesaje pe forum sau în conţinutul semnăturii şi de asemenea este interzisă încercarea de a obţine avantaje materiale de la utilizatorii siteului.
  - Este interzisă colectarea informaţiilor cu caracter personal furnizate de utilizatorii forumului.
  - Goana dupa posturi este inutilă. Postaţi numai dacă aveţi ceva de spus. Moderatorii se aleg de catre Administratori pe baza calităţii şi nu a cantităţii de posturi.
  - Nu postaţi informaţii false, vulgare, defaimatoare, rasiste, cu orientare sexuala sau orice alte date care intra sub incidenţa legilor aplicabile pe teritoriul României. În aceasta categorie intra şi semnaturile sau eventuale pictograme care intra sub incidenţa acestor legi.

  Vă asumaţi pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce scrieţi pe acest forum si eventualele repercursiuni ale celor postate de voi. Nu avem nici o răspundere pentru conţinutul posturilor şi discuţiilor de aici.

  Conţinutul şi forma subiectelor postate:

  - Folosiţi funcţia de căutare înainte de a deschide un subiect nou de discuţie pentru a verifica dacă nu a mai fost abordat
  - Dacă te-ai decis să deschizi un subiect nou, ai grijă ca titlul său să fie scris citeţ şi să reflecte pe cât posibil subiectul abordat.
  - Deschide subiectul în categoria potrivită şi nu îl repeta în mai multe locuri.
  - Dacă postezi la un subiect deja deschis, trebuie să ai ceva de spus referitor subiectul respectiv.
  - Oferă informaţii cât mai detaliate pentru a putea primi un răspuns competent.
  - În momentul în care decideţi să vă exprimaţi o opinie oferiţi şi argumentele pe care se bazează părerea exprimată.
  - Folosiţi pe cât posibil un limbaj corect şi fraze logice.
  - Posturile monosilabice (de genul: "lol", "nu", "da", etc.) nu sunt tolerate.
  - Nu abuzaţi de majuscule.
  - Sunt suparatoare si îngreunează citirea subiectelor posturi în care se citează în întregime ceea ce a postat anterior un alt utilizator.
  - Nu oferiţi informaţii care încalca legile copyrightului

  Vă sfătuim să citiţi şi regulamentele aplicabile anumitor secţiuni ale formului ( Regulamentul Secţiunii Trakere ) precum şi informările referitoare politică staffului în anumite situaţii ( http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...o-privacy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...ng-policy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...-sectiuni.html ).

  Toti membrii înregistrati trebuie să înţeleagă că utilizarea de către ei a forumului nu este un drept, ci un privilegiu, administratorii forumului rezervându-şi astfel dreptul de a-şi selecta userii. Orice încalcare a prezentului Regulament permite moderatorilor sau administratorilor să dea avertismente şi în cele din urmă să restricţioneze accesul membrilor în cauza, pe perioada nedeterminată.

  În cazul în care consideraţi că un utilizator a încălcat regulamentul general precum şi cele specifice secţiuniulor, semnalaţi acest lucru staffului prin utilizarea funcţiei Report Post.

  În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi în utilizarea siteului contactaţi printr-un mesaj privat oricare membru al staffului.  EN


  YOU WRITE WANT YOU WANT BUT DO YOU CARE ABOUT WHAT YOU WRITE?

  Becoming users of this forum you agree to respect and follow the standards of the TORRENTS.RO community, in order that the utilization of this forum to be a pleasant experience for all.

  Appealing to your common sense please review the following guidelines and also read the specific rules of various forum sections where You may want to post.

  The behavior on the forum


  - The user name that you choose must not contain trivial or obscene words, slanging, anti-Semite or racial expressions, URL’s of other sites.
  - Don’t use clone users because you gain nothing if you have multiple accounts.
  - The avatar that you choose must respect a certain decency.
  - Avoid trivial language and contradictory discussions that can degenerate in conflicts with other users.Try to accept the right of the other users to their own opinion. A civilized behavior imposes the confute of expressed ideas and not the persons that posted them, but avoid the prolongation of subjects with contradictions that lead to nowhere.
  - Don’t use the presence on this forum in your personal interests: it is forbidden any kind of advertisements– flood or spam through unsolicited messages by users, messages on the forum or in the content of the signature and it is also forbidden to try ro obtain material advantages from the site members,
  - It is forbidden to collect personal info abut the forum users.
  - The number of posts are irrelevant. Post only if you have something to say. The Moderators are chosen by the Administrators based upon the quality and not the quantity of the posts.
  - Don’t post disinformation, trivial, offensive, racist, sexual orientation information or any other kind of data that enters under the incidence of applicable laws on the Romanian land. A part of these categories are the signatures and the eventual pictures that enters under the incidence of these laws.

  You fully assume responsibility for what you may post on this forum and the eventual repercussions of what you posted. We take no responsibility what so ever for the content of these posts and the discussion here.

  The form and content of the posted subjects:

  - Use the search function before opening a new thread concerning a subject, in order to check if it has already been discussed over it.
  - If you decided to open a new thread, please make sure that its title is readable and reflects at its best the subject in matter.
  - Open the thread in the right section and do not repeat it in other places.
  - If you post in a thread that was already open, please make sure you have something relevant to say concerning the subject.
  - Make sure you provide detailed information in order to receive a competent answer.
  - If you decide to express your opinion about a subject please bring arguments.
  - Use as much as possible a correct language and logical phrases.
  - Mono-syllabus phrases (like: “lol”, “no”, “yes”, and so on) will not be tolerated.
  - Don’t make abuse of capital letters.
  – Posts that fully quotes what the previous users wrote are annoying and hardens the readability of the subjects in matter.
  - Do not offer any kind of information breaking the copyright laws.

  We also advice you to read the specific forum sections rules ( "Trakere" Section Rules ) and the infos about staff's position regarding some situations ( http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...o-privacy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...ng-policy.html , [EN] Minimum number of posts needed in order to participate to some sections threads ).


  All the registered members must understand that using this forum is not a right, but a privilege, the forum administrators reserving their right to select their users. Any attempt to break the present Rules allows the moderators or the administrators to give warnings and eventually to restrict user access , on a undeterminable period of time.

  In case you consider a member having broken the forum general rules or the specific section rules, bring the situation to the staff atention by using the Report Post function.

  Should you have difficulties in using our site contact any of the staff's members, by writing a private message .
  Last edited by Angelitta; 12-15-2008 at 10:37 PM. Reason: UPDATE

 2. #2
  Sniper High Tech toseek's Avatar
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  In the field
  Posts
  826
  Blog Entries
  1

  Default Orientative tabel of infraction points resulting in warns or / and bans

  RO: Găsiţi mai jos nivelul de puncte de avertizare primite pentru unele dintre cele mai frecvente infracţiuni, valabilitatea avertismentelor, nivelul de puncte care activeaza ban automat şi perioada de valabilitate a banurilor automate.

  EN: Please see bellow the number of points resulting from warnings received for frequent infractions, the points validity period, the number of points resulting in the activation of automatic bans and their validity.

  InfractionPointsValidity
  Bad Section for topic510 Days
  Signature Rule Violation1010 Days
  Bad Section for Invite Request1010 Days
  Bad Section for Trade1010 Days
  Insulted Other Member(s)1510 Days
  iTrader Abuse1510 Days
  Spammed Advertisements2010 Days
  Inappropriate Language2010 Days

  Banul automat intră în aplicare din momentul în care un utilizator cumulează, prin primirea avertismentului/lor un număr de puncte aflate in perioada de valabilitate, cuprins în intervalele menţionate mai jos.

  Auto-bans are activated if an user accumulates from several warnings a number of valid points matching one of the intervals listed bellow.

  Total PointsValidity
  15-191 Day
  20-293 Days
  30-497 Days
  50-7414 Days
  75-991 Month
  1003 Months
  5001 Year
  1000Never

  Infracţiunile care nu sunt cuprinse în lista de mai sus, nefiind atât de des comise, vor fi sancţionate de staff in funcţie de gravitatea lor. Recidivismul determină acordarea unui număr mai mare de puncte de avertizare cu o valabilitate mai îndelungată, chiar ban permanent.

  Other infractions not mentioned here, as not being that frequent, will be judged by the staff on their gravity. Also, the recidivism will be sanctioned with a higher number of infraction points and a longer period of validity, even permanent ban.
  Last edited by jacuzzi; 10-26-2010 at 05:55 PM. Reason: UPDATE

 3. #3

  Default

  Ro: Găsiți mai jos titlurile acordate automat user-ilor și numărul de posturi necesare pentru acestea.
  En: You can find below the automatic user titles and the number of posts needed for each of it.


  User TitleMinimum Posts
  Freshman0
  Junior User50
  Senior User100
  Power User500
  Extreme User1000

Similar Threads

 1. ScenePalace.org - Great General/0-Day Tracker
  By Restart in forum Ultima ora
  Replies: 0
  Last Post: 04-17-2010, 10:01 AM
 2. Horoscop general 2010
  By iLink in forum Loc de dat cu capul
  Replies: 11
  Last Post: 01-06-2010, 07:57 PM
 3. Softgame [ General Torrents ]
  By B90RVN in forum Punct ochit, punct lovit
  Replies: 31
  Last Post: 10-06-2009, 03:11 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 05-31-2008, 02:28 PM
 5. General Industry SA implementeaza SeniorERP
  By emptysilence in forum World Wide Web
  Replies: 0
  Last Post: 02-26-2008, 12:09 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •