Results 1 to 3 of 3

Thread: [RO] Regulament General / [EN] General Rules

Threaded View

 1. #1

  Default [RO] Regulament General / [EN] General Rules

  TORRENTS.RO is a Romanian forum, therefore the main spoken language here is Romanian. However, for international users, support is offered only in English, so please do no write on the forum on any other language than Romanian and English.


  RO


  SCRII CE VREI DAR STII CE SCRII?

  Devenind utilizatori ai acestui forum sunteţi de acord să respectaţi normele de comportament din cadrul comunităţii TORRENTS.RO, astfel īncāt utilizarea acestui forum să fie o experienţă cāt mai placută pentru toţi.

  Apelānd la bunul simţ vă rugăm să aveţi īn vedere aspectele generale menţionate mai jos precum şi regulamentele specifice secţiunilor forumului īn care doriţi să postaţi.

  Comportamentul pe forum:

  - Numele de utilizator pe care vi-l alegeţi nu trebuie să conţină cuvinte triviale sau obscene, injurii, expresii anti-semite sau rasiste, adrese alte altor site-uri.
  - Nu folosiţi clone pentru că nu cāştigaţi nimic dacă vă faceţi mai multe conturi.
  - Avatarul pe care vi-l alegeţi trebuie sa respecte decenţa.
  - Evitaţi limbajul vulgar şi discuţiile contradictorii care pot degenera īn conflicte cu alţi utilizatori. Īncearcă să accepţi dreptul celorlalţi utilizatori la propria lor opinie. Un comportament civilizat impune combaterea ideilor exprimate anterior şi nu a persoanelor care le-au postat, īnsă evitaţi lungirea subiectelor cu contradicţii care nu duc nicaieri.
  - Nu vă folosiţi de prezenţa pe acest forum īn folos personal: este interzisă reclama de orice fel – flood sau spam prin mesaje private nesolicitate de către utilizatori, mesaje pe forum sau īn conţinutul semnăturii şi de asemenea este interzisă īncercarea de a obţine avantaje materiale de la utilizatorii siteului.
  - Este interzisă colectarea informaţiilor cu caracter personal furnizate de utilizatorii forumului.
  - Goana dupa posturi este inutilă. Postaţi numai dacă aveţi ceva de spus. Moderatorii se aleg de catre Administratori pe baza calităţii şi nu a cantităţii de posturi.
  - Nu postaţi informaţii false, vulgare, defaimatoare, rasiste, cu orientare sexuala sau orice alte date care intra sub incidenţa legilor aplicabile pe teritoriul Romāniei. Īn aceasta categorie intra şi semnaturile sau eventuale pictograme care intra sub incidenţa acestor legi.

  Vă asumaţi pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce scrieţi pe acest forum si eventualele repercursiuni ale celor postate de voi. Nu avem nici o răspundere pentru conţinutul posturilor şi discuţiilor de aici.

  Conţinutul şi forma subiectelor postate:

  - Folosiţi funcţia de căutare īnainte de a deschide un subiect nou de discuţie pentru a verifica dacă nu a mai fost abordat
  - Dacă te-ai decis să deschizi un subiect nou, ai grijă ca titlul său să fie scris citeţ şi să reflecte pe cāt posibil subiectul abordat.
  - Deschide subiectul īn categoria potrivită şi nu īl repeta īn mai multe locuri.
  - Dacă postezi la un subiect deja deschis, trebuie să ai ceva de spus referitor subiectul respectiv.
  - Oferă informaţii cāt mai detaliate pentru a putea primi un răspuns competent.
  - Īn momentul īn care decideţi să vă exprimaţi o opinie oferiţi şi argumentele pe care se bazează părerea exprimată.
  - Folosiţi pe cāt posibil un limbaj corect şi fraze logice.
  - Posturile monosilabice (de genul: "lol", "nu", "da", etc.) nu sunt tolerate.
  - Nu abuzaţi de majuscule.
  - Sunt suparatoare si īngreunează citirea subiectelor posturi īn care se citează īn īntregime ceea ce a postat anterior un alt utilizator.
  - Nu oferiţi informaţii care īncalca legile copyrightului

  Vă sfătuim să citiţi şi regulamentele aplicabile anumitor secţiuni ale formului ( Regulamentul Secţiunii Trakere ) precum şi informările referitoare politică staffului īn anumite situaţii ( http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...o-privacy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...ng-policy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...-sectiuni.html ).

  Toti membrii īnregistrati trebuie să īnţeleagă că utilizarea de către ei a forumului nu este un drept, ci un privilegiu, administratorii forumului rezervāndu-şi astfel dreptul de a-şi selecta userii. Orice īncalcare a prezentului Regulament permite moderatorilor sau administratorilor să dea avertismente şi īn cele din urmă să restricţioneze accesul membrilor īn cauza, pe perioada nedeterminată.

  Īn cazul īn care consideraţi că un utilizator a īncălcat regulamentul general precum şi cele specifice secţiuniulor, semnalaţi acest lucru staffului prin utilizarea funcţiei Report Post.

  Īn cazul īn care īntāmpinaţi dificultăţi īn utilizarea siteului contactaţi printr-un mesaj privat oricare membru al staffului.



  EN


  YOU WRITE WANT YOU WANT BUT DO YOU CARE ABOUT WHAT YOU WRITE?

  Becoming users of this forum you agree to respect and follow the standards of the TORRENTS.RO community, in order that the utilization of this forum to be a pleasant experience for all.

  Appealing to your common sense please review the following guidelines and also read the specific rules of various forum sections where You may want to post.

  The behavior on the forum


  - The user name that you choose must not contain trivial or obscene words, slanging, anti-Semite or racial expressions, URL’s of other sites.
  - Don’t use clone users because you gain nothing if you have multiple accounts.
  - The avatar that you choose must respect a certain decency.
  - Avoid trivial language and contradictory discussions that can degenerate in conflicts with other users.Try to accept the right of the other users to their own opinion. A civilized behavior imposes the confute of expressed ideas and not the persons that posted them, but avoid the prolongation of subjects with contradictions that lead to nowhere.
  - Don’t use the presence on this forum in your personal interests: it is forbidden any kind of advertisements– flood or spam through unsolicited messages by users, messages on the forum or in the content of the signature and it is also forbidden to try ro obtain material advantages from the site members,
  - It is forbidden to collect personal info abut the forum users.
  - The number of posts are irrelevant. Post only if you have something to say. The Moderators are chosen by the Administrators based upon the quality and not the quantity of the posts.
  - Don’t post disinformation, trivial, offensive, racist, sexual orientation information or any other kind of data that enters under the incidence of applicable laws on the Romanian land. A part of these categories are the signatures and the eventual pictures that enters under the incidence of these laws.

  You fully assume responsibility for what you may post on this forum and the eventual repercussions of what you posted. We take no responsibility what so ever for the content of these posts and the discussion here.

  The form and content of the posted subjects:

  - Use the search function before opening a new thread concerning a subject, in order to check if it has already been discussed over it.
  - If you decided to open a new thread, please make sure that its title is readable and reflects at its best the subject in matter.
  - Open the thread in the right section and do not repeat it in other places.
  - If you post in a thread that was already open, please make sure you have something relevant to say concerning the subject.
  - Make sure you provide detailed information in order to receive a competent answer.
  - If you decide to express your opinion about a subject please bring arguments.
  - Use as much as possible a correct language and logical phrases.
  - Mono-syllabus phrases (like: “lol”, “no”, “yes”, and so on) will not be tolerated.
  - Don’t make abuse of capital letters.
  – Posts that fully quotes what the previous users wrote are annoying and hardens the readability of the subjects in matter.
  - Do not offer any kind of information breaking the copyright laws.

  We also advice you to read the specific forum sections rules ( "Trakere" Section Rules ) and the infos about staff's position regarding some situations ( http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...o-privacy.html , http://forum.torrents.ro/jurnal-de-b...ng-policy.html , [EN] Minimum number of posts needed in order to participate to some sections threads ).


  All the registered members must understand that using this forum is not a right, but a privilege, the forum administrators reserving their right to select their users. Any attempt to break the present Rules allows the moderators or the administrators to give warnings and eventually to restrict user access , on a undeterminable period of time.

  In case you consider a member having broken the forum general rules or the specific section rules, bring the situation to the staff atention by using the Report Post function.

  Should you have difficulties in using our site contact any of the staff's members, by writing a private message .
  Last edited by Angelitta; 12-15-2008 at 10:37 PM. Reason: UPDATE

Similar Threads

 1. ScenePalace.org - Great General/0-Day Tracker
  By Restart in forum Ultima ora
  Replies: 0
  Last Post: 04-17-2010, 10:01 AM
 2. Horoscop general 2010
  By iLink in forum Loc de dat cu capul
  Replies: 11
  Last Post: 01-06-2010, 07:57 PM
 3. Softgame [ General Torrents ]
  By B90RVN in forum Punct ochit, punct lovit
  Replies: 31
  Last Post: 10-06-2009, 03:11 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 05-31-2008, 02:28 PM
 5. General Industry SA implementeaza SeniorERP
  By emptysilence in forum World Wide Web
  Replies: 0
  Last Post: 02-26-2008, 12:09 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •